577 067 virksomheter i Norge

Publisert:

Det var drøyt 577 000 virksomheter i Norge ved inngangen til 2018. Sammenlignet med 1. januar 2017 er dette en økning på 2,1 prosent.

Flest virksomheter var registrert i Oslo og Akershus. Totalt var det registrert 88 463 virksomheter i Oslo og 60 570 i Akershus. I forhold til inngangen til 2017 har tallet på virksomheter gått opp omtrent 3 prosent både i Oslo og Akershus

Det var betydelige sektorielle forskjeller i antall virksomheter. Virksomheter i ikke-finansiell sektor utgjorde nær halvparten av alle virksomheter. Husholdningene hadde også en betydelig andel av virksomhetene, og til sammen var ni av ti virksomheter enten i husholdningssektoren eller i ikke-finansiell sektor.

Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner. Omtrent 13 prosent av virksomhetene tilhørte denne næringen.

 

Kontakt