85074_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
85074
Skjønnhetspleie for 8 milliarder
statistikk
2012-05-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Skjønnhetspleie for 8 milliarder

Bedriftene innenfor annen personlig tjenesteyting hadde en omsetning på 12,4 milliarder kroner i 2010. Det er en vekst på 4,3 prosent sett i forhold til 2009.

Den største næringsgruppen innenfor annen personlig tjenesteyting er frisering og skjønnhetspleie. Innenfor denne næringsgruppen omsatte bedriftene i 2010 for 8 milliarder kroner. Dette er en stigning på 3,4 prosent sett i forhold til 2009. Sysselsettingen steg med 1,4 prosent, til 16 334 personer.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Reparasjoner av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Bedrifter. 2010

Bedriftene innenfor for vaskeri- og renserivirksomhet omsatte for 2,2 milliarder kroner og sysselsatte 2 710 personer i 2010. Dette er en vekst på henholdsvis 4,6 og 2,3 prosent sammenliknet med 2009.

Uendret for reparasjoner

Bedriftene som reparerer datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk omsatte for 2,2 milliarder kroner i 2010. Dette er omtrent på samme nivå som i 2009. Næringen sysselsatte 2 545 personer, en nedgang på 2,8 prosent sett i forhold til 2009. Antallet bedrifter gikk ned 1,9 prosent til 1 288.

Statistikk over foretak

Strukturstatistikken blir publisert både på foretaks- og bedriftsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Tabeller: