2710_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
2710
Mest forfengelige i Oslo
statistikk
2009-05-06T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mest forfengelige i Oslo

Oslo ligger på topp når det gjelder gjennomsnittlig forbruk per innbygger på frisering og skjønnhetspleie. Hver Oslo-beboer brukte i gjennomsnitt 1 950 kroner på hud- og hårpleie i 2007, deretter følger Rogaland og Sør-Trøndelag med et forbruk på henholdsvis 1 580 og 1 569 kroner per innbygger.

Omsetning innenfor frisering/skjønnhetspleie og helsestudio. 2000-2007. Millioner kroner

Aust-Agder, Østfold og Finnmark har lavest forbruk per innbygger med henholdsvis 1 185, 1 182 og 1 179 kroner.

Totalt omsatte bedriftene innenfor frisering og skjønnhetspleie for 6,9 milliarder kroner i 2007, en økning på 10,6 prosent i forhold til 2006.

Næringen bestod i 2007 av snaue 7 400 bedrifter, en vekst på 3,6 prosent fra 2006. Sysselsettingen steg med 4,3 prosent til 16 100 personer. Lønnskostnadene steg med over 14 prosent og var i 2007 på 2,6 milliarder kroner.

12 prosent omsetningsøkning for helse, massasje og solstudio

Næringen omsatte for 2,7 milliarder kroner i 2007, en økning på 12,4 prosent fra 2006. Det var sysselsatt drøyt 5 300 personer, og de totale lønnskostnadene var på 935 millioner kroner.

Over 2 700 personer vasket og renset

Innenfor vaskeri- og renserivirksomheten var det en omsetning på 2 milliarder kroner i 2007, en vekst på 7,6 prosent fra 2006. Sysselsettingen økte med 1,0 prosent til 2 713 personer.

Statistikk over foretak

Strukturstatistikken blir publisert både på foretaksnivå og bedriftsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Næringsplasseringer

I løpet av 2007 har det pågått et arbeid med å omkode alle enheter i Statistisk sentralbyrås (SSB) Bedrifts- og foretaksregister til ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Publisering etter ny næringsstandard vil først skje ved publiseringen av foreløpige tall for statistikkåret 2008 i oktober 2009. Den viktigste endringen innenfor personlig tjenesteyting er at denne blir en del av det nye næringshovedområde Annen tjenesteyting.. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her

Tabeller: