2718_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
2718
Mer penger til klipp og skjønnhetspleie
statistikk
2007-06-14T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer penger til klipp og skjønnhetspleie

I 2005 omsatte bedriftene innenfor frisering og skjønnhetspleie for 7,5 prosent mer enn i 2004. Sysselsettingen og tallet på bedrifter gikk også opp i den samme perioden.

Helsestudio-, massasje og solstudiovirksomhet. 2000-2005. Millioner kroner

Omsetningen for bedriftene innenfor frisering og skjønnhetspleie var på 5,8 milliarder i 2005. Antallet bedrifter innenfor den samme næringen var 6 955, en økning på 2,7 prosent fra 2004. Sysselsettingen blant disse steg i den samme perioden til 14 895, en vekst på 1,5 prosent. Lønnskostnadene i bransjen var på 2,1 milliarder kroner, mens bruttoinvesteringene var på 157 millioner kroner. Med bruttoinvesteringer menes anskaffelser av fast kapital fratrukket salg av brukt realkapital.

Fortsatt solid vekst for helse-, massasje- og solstudio

De 1 150 bedriftene innenfor helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet hadde en vekst på 12,5 prosent i omsetningen, til 2,2 milliarder i 2005. Dette var samme vekst som året før. Det var sysselsatt 4 894 personer, og de totale lønnskostnadene var tilnærmet 675 millioner kroner.

Vaskeri- og renserivirksomhet

Innenfor vaskeri- og renserivirksomhet var det 344 bedrifter i 2005, en nedgang på 4,2 prosent. Omsetningen i bransjen økte med 1,1 prosent fra 2004 til 2005. Sysselsettingen fortsatte den nedadgående trenden fra året før, med en nedgang på 3,7 prosent til 2 620 personer.

Statistikk over foretak

Strukturstatistikken blir publisert både på foretaksnivå og bedriftsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Mer om dette og andre definisjoner finnes i "Om statistikken". Flere tall er tilgjengelige i tabeller under og i Statistikkbanken.

Tabeller: