2722_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
2722
Mer forfengelige nordmenn
statistikk
2006-07-21T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mer forfengelige nordmenn

Nordmenn bruker stadig mer penger på frisering og skjønnhetspleie, og i 2004 nærmet hver nordmann seg et forbruk på i gjennomsnitt 1 200 kroner på denne typen tjenester. Bransjen omsatte for 5,4 milliarder kroner i 2004, en økning på 7,6 prosent fra 5,0 milliarder i 2003.

Som tidligere var det også i 2004 storbyfylkene som tronet på toppen når det gjelder gjennomsnittlig forbruk av hudpleie- og hårpleietjenester. Hver Oslobeboer brukte i gjennomsnitt nærmere 1 650 kroner, mens Sør-Trøndelag, Rogaland og Hordaland med gjennomsnitt på henholdsvis 1 285, 1 266 og 1 204 kroner var med på å trekke landssnittet opp. Blant fylkene som ligger i den andre enden av skalaen finner vi Finnmark, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag med et forbruk rundt 970 kroner per innbygger i 2004.

Innenfor frisering og annen skjønnhetspleie var det i 2004 6 770 bedrifter i hele landet, en oppgang fra 6 697 bedrifter i 2003. Sysselsettingen blant disse økte i den samme perioden med 4,5 prosent, opp fra 14 039 personer i 2003 til 14 676 personer i 2004. Lønnskostnadene i bransjen var på 1,9 milliarder kroner, mens bruttoinvesteringene var på rundt 100 millioner kroner. Med bruttoinvesteringer menes anskaffelser av fast kapital fratrukket salg av brukt realkapital.

Solid vekst for helse-, massasje- og solstudio

De 1 093 bedriftene innenfor helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet opplevde en vekst på 12,3 prosent i omsetningen, fra 1,7 milliarder i 2003 til 1,9 milliarder i 2004. Bransjen sysselsatte i 2004 4 680 personer og totale lønnskostnader var på tilnærmet 600 millioner kroner. Bruttoinvesteringene i bransjen var på nærmere 130 millioner kroner.

Annen personlig tjenesteyting

Innenfor vaskeri- og renserivirksomhet var det 359 bedrifter i 2004, ned fra 382 i 2003. Omsetningen i bransjen økte allikevel med 2,0 prosent fra 2003 til 2004 og endte på 1,7 milliarder kroner i 2004. Sysselsettingen i bransjen fortsatte å minke, og i 2004 var det 2 722 personer som arbeidet innenfor vaskeri og renseri.

De 327 bedriftene innenfor begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier omsatte i 2004 for 872 millioner kroner, en økning på 3,2 prosent fra 844 millioner i 2003. Bransjen sysselsatte 926 personer i 2004.

Statistikk over foretak

Strukturstatistikken blir publisert både på foretaksnivå og bedriftsnivå. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer.

Mer om dette og andre definisjoner finnes i "Om statistikken". Flere tall er tilgjengelige i tabellene og i Statistikkbanken.

Tabeller: