193051_tabell_212222_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/grensehandel/kvartal
193051_tabell_212222
statistikk
2014-12-17T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser nordmenns grensehandel i utlandet. Vi handlet for 14 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i perioden 4. kvartal 2013-3. kvartal 2014.

Grensehandel3. kvartal 2014

Innhold

Grensehandel. Handel og antall turer
TotaltProsent
3. kvartal 20133. kvartal 20143. kvartal 2013 - 3. kvartal 2014
Grensehandel (mill. kr)3 3463 6659,5
Antall dagsturer (1 000)2 0722 30311,1