402478_tabell_419308_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
402478_tabell_419308
statistikk
2020-04-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
false

Varehandelsindeksenmars 2020

Innhold

Detaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100
Mars 202012-måneders endring i prosent
Januar 2020 / Januar 2019Februar 2020 / Februar 2019Mars 2020 / Mars 2019
1For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner197,2-1,72,01,3
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg115,3-0,20,910,9
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.100,42,82,13,1
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner84,7-3,4-1,9-11,1
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr76,17,110,1-2,4
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer83,2-3,71,4-1,2
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.74,0-15,913,5-12,7
47.7 Annen butikkhandel71,0-1,32,4-19,0
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted165,64,15,729,1
 
47_ub Detaljhandel, unntatt motorvogner og bensinstasjoner98,6-1,52,42,6