327493_tabell_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
327493_tabell
statistikk
2018-03-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
false

Varehandelsindeksenfebruar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Detaljomsetningsindeksen (2015=100)fullscreen-iconDetaljomsetningsindeksen (2015=100)excel-iconDetaljomsetningsindeksen (2015=100)csv-iconDetaljomsetningsindeksen (2015=100)
Tabell 2Detaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Verdiindeks. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100
Tabell 3Detaljomsetning. Volumindeks, ujustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Volumindeks, ujustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Volumindeks, ujustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Volumindeks, ujustert. 2015=100
Tabell 4Detaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Volumindeks, sesongjustert. 2015=100
Tabell 5Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 1 000 kronerfullscreen-iconBensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 1 000 kronerexcel-iconBensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 1 000 kronercsv-iconBensinstasjoner, omsetningsstatistikk. 1 000 kroner
Tabell 6Detaljomsetningsindeksen i verdi, februar 2018. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetningsindeksen i verdi, februar 2018. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100excel-iconDetaljomsetningsindeksen i verdi, februar 2018. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100csv-iconDetaljomsetningsindeksen i verdi, februar 2018. Eksklusiv merverdiavgift. 2015=100

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken