3529_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/bensin/maaned
3529
Nedgang på vel 200 millioner kroner
statistikk
2009-01-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
bensin, Bensinstasjoner, omsetningVarehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
true

Bensinstasjoner, omsetningdesember 2008

Innhold

Publisert:

Nedgang på vel 200 millioner kroner

Omsetningen på bensinstasjonene gikk ned også i desember. Fra desember 2007 til desember 2008 gikk omsetningen ned med 209,1 millioner kroner eller 6,1 prosent. Omsetning av drivstoff og smøremidler står for 185 millioner av nedgangen.

Bensinstasjoner, omsetning fordelt på varegrupper. Desember 2008. Prosent

Salget av dagligvarer og matservering gikk ned med henholdsvis 3,0 og 1,6 prosent i desember i fjor sammenlignet med desember året før. Salg av verkstedtjenester og bilvask har også en svak nedgang, med 0,4 prosent. Omsetningen av bilrekvisita gikk derimot opp med 2,6 prosent i samme periode.

45,7 milliarder i 2008

I 2008 omsatte bensinstasjonene for 45,7 milliarder kroner, 3,3 milliarder kroner eller 7,7 prosent mer enn i 2007. Omsetningen av drivstoff og smøremidler var 34,6 milliarder kroner, en økning på 3,4 milliarder kroner eller 10,8 prosent. Salget av dagligvarer gikk ned med 0,3 prosent, mens matserveringen økte med 1,9 prosent fra 2007 til 2008. Omsetningen av bilrekvisita gikk ned med 7,1 prosent, mens salg av verkstedtjenester og bilvask økte med 2,8 prosent i samme periode.

Bensinstasjoner, omsetningsstatistikk
 
  Omsetning Endring i prosent
  Desember 2008 Januar-Desember 2008 Desember 2007-
Desember 2008
Januar-Desember 2007-
Januar-Desember 2008
 
I alt 3 206 375 45 687 800 -6,1 7,7
Drivstoff og smøremidler 2 299 654 34 572 734 -7,4 10,8
Bilrekvisita 82 723  843 217 2,6 -7,1
Dagligvarer  419 187 5 568 708 -3,0 -0,3
Andre varer inklusiv musikk og video  100 291 1 129 130 -10,6 -7,5
Matservering  182 787 2 330 831 -1,6 1,9
Verkstedtjenester og bilvask 92 171  899 049 -0,4 2,8
Utleie 7 315  122 722 -16,6 -10,3
Spill/kommisjon 22 247  221 409 16,7 23,3
 

Viktig melding: Snart ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 vil det blir brukt en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Klikk her for å lese mer om hva dette betyr for brukere, beregninger og publiseringer .

Tabeller: