Vi klipper og styler oss for nesten 10 milliarder kroner

Publisert:

Bedriftene som driver med frisering og skjønnhetspleie omsatte for 9,9 milliarder kroner i 2015. Det er en vekst på 4,9 prosent i forhold til 2014.

De 8 389 bedriftene sysselsatte 18 375 personer i 2015, en vekst på 5,5 prosent. Lønnskostnadene utgjorde 4,1 milliarder kroner, en vekst på 5,1 prosent i forhold til 2014.

Næringen har hatt en stabil omsetningsutvikling siden 2008, med årlige vekstrater på mellom 4 og 5 prosent.

Figur 1. Omsetning etter næring. Bedrift

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
95 Reparasjon av varer til personlig bruk 2120.9 2220.4 2178.5 2158.1 2150.7 2264.6 2279.2 2515.6 2448.7
96 Annen personlig tjenesteyting 10657.3 11460.9 11924.4 12438.6 13089.3 13669.9 14252.2 14808.3 15536.3

Reparasjoner for 2,4 milliarder kroner

De to næringshovedgruppene 'reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr' og 'reparasjon av husholdningsutstyr og varer til personlig bruk' omsatte for henholdsvis 1,3 og 1,1 milliarder kroner i 2015. Dette tilsvarer totalt sett en nedgang i omsetningen på 2,7 prosent fra året før, men med ulik utvikling på de to næringsområdene. Omsetningen for reparasjoner av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr gikk ned med 7,7 prosent, mens omsetningen for reparasjon av husholdningsutstyr derimot gikk opp med 3,9 prosent. Nedgangen innenfor reparasjon av datamaskiner kommer etter en kraftig vekst fra 2013-2014.

Figur 2. Sysselsetting etter næring. Bedrift

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
95 Reparasjon av varer til personlig bruk 2652 2686 2618 2545 2511 2525 2443 2498 2408
96 Annen personlig tjenesteyting 20950 21037 21127 21615 22028 22288 22716 23281 24745

Kontakt