Varekonsumet holder seg lavt

Publisert:

Husholdningenes varekonsum falt 0,1 prosent fra august til september 2017, viser sesongjusterte tall. Konsumet trekkes nesten i sin helhet ned av mindre kjøp av klær og sko.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
Feb. 2010 118.39 104.25
Mar. 2010 117.36 120.36
Apr. 2010 115.03 104.97
Mai 2010 115.56 112.51
Juni 2010 116.13 121.06
Juli 2010 116.7 119.68
Aug. 2010 117.07 115.96
Sept. 2010 116.6 113.52
Okt. 2010 119.33 117.24
Nov. 2010 121.46 123.47
Des. 2010 119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.28
Mai 2011 118.67 119.56
Juni 2011 118.44 121.34
Juli 2011 117.61 117.55
Aug. 2011 119.87 121.85
Sept. 2011 119.68 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
Feb. 2012 121.03 109.96
Mar. 2012 120.18 120.12
Apr. 2012 123.42 112.38
Mai 2012 123.76 123.7
Juni 2012 121.61 127.5
Juli 2012 123.92 121.88
Aug. 2012 122.79 125.67
Sept. 2012 125.27 118.2
Okt. 2012 124.3 124.24
Nov. 2012 124.04 126.95
Des. 2012 124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
Feb. 2013 124.58 110.57
Mar. 2013 126.33 120.21
Apr. 2013 124.36 119.33
Mai 2013 125.51 125.45
Juni 2013 124.11 128.02
Juli 2013 122.88 124.78
Aug. 2013 124.52 126.45
Sept. 2013 124.09 117.21
Okt. 2013 124.45 124.39
Nov. 2013 123.61 126.63
Des. 2013 125.42 150.43
Jan. 2014 125.45 118.75
Feb. 2014 125.6 109.2
Mar. 2014 126.67 120.31
Apr. 2014 126.19 119.65
Mai 2014 125.65 127.07
Juni 2014 127.19 128.58
Juli 2014 125.34 126.32
Aug. 2014 127.1 125.66
Sept. 2014 126.09 120.61
Okt. 2014 126.65 126.24
Nov. 2014 127.02 125.54
Des. 2014 128.19 158.52
Jan. 2015 126.37 119.01
Feb. 2015 126.98 110.92
Mar. 2015 128.19 128.33
Apr. 2015 130.01 117.8
Mai 2015 126.56 125.15
Juni 2015 128.81 135.67
Juli 2015 128.84 129.88
Aug. 2015 128.94 126.12
Sept. 2015 126.42 121.04
Okt. 2015 128.09 127.03
Nov. 2015 128.43 127.41
Des. 2015 127.07 156.73
Jan. 2016 129.03 118.12
Feb. 2016 127.54 115.6
Mar. 2016 127.23 122.05
Apr. 2016 126.65 123.77
Mai 2016 127.35 126.46
Juni 2016 126.58 134.76
Juli 2016 125.93 123.16
Aug. 2016 127.22 128.54
Sept. 2016 126.57 121.33
Okt. 2016 127.29 122.14
Nov. 2016 128.67 131.94
Des. 2016 126.43 155.12
Jan. 2017 127.34 119.18
Feb. 2017 128.67 112.84
Mar. 2017 127.75 126.87
Apr. 2017 127.92 116.82
Mai 2017 130.43 131.43
Juni 2017 130.48 137.91
Juli 2017 130.27 126.32
Aug. 2017 130.15 131.98
Sept. 2017 129.97 123.86

På grunn av de lave kleskjøpene falt konsumet av andre varer med 1,8 prosent i september. Dette trakk ned varekonsumindeksen med hele 0,7 prosentpoeng.

Kjøp av biler og drivstoff gikk opp 1,3 prosent, etter en nedgang måneden før. Det var også økt konsum av mat og drikkevarer samt elektrisitet og brensel.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,1 prosent høyere i september 2017 enn i samme måned året før.

I september 2017 bestod varekonsumet av 33 prosent mat og drikkevarer, 7 prosent elektrisitet og brensel, 19 prosent kjøp og drift av biler og 41 prosent andre varer.