Svak vekst i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,0 prosent fra januar til februar.

Den langsiktige trenden i detaljhandelen viser en svak stigning fra sommeren 2016.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2010=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2011 101 101.5
Feb. 2011 101.5 101.3
Mar. 2011 100.4 101.3
Apr. 2011 101.8 101.3
Mai 2011 101.7 101.4
Juni 2011 101.3 101.7
Juli 2011 101.7 102.1
Aug. 2011 103.5 102.5
Sept. 2011 103.1 102.9
Okt. 2011 103.8 103.3
Nov. 2011 103.3 103.7
Des. 2011 103.3 103.9
Jan. 2012 104.4 104.2
Feb. 2012 104.4 104.4
Mar. 2012 105.3 104.7
Apr. 2012 104.3 104.9
Mai 2012 106.6 105.2
Juni 2012 104.7 105.3
Juli 2012 105.3 105.4
Aug. 2012 105.3 105.4
Sept. 2012 105.9 105.4
Okt. 2012 105.1 105.6
Nov. 2012 105.4 105.8
Des. 2012 105.9 106.1
Jan. 2013 107.8 106.4
Feb. 2013 107.2 106.7
Mar. 2013 106.8 106.9
Apr. 2013 105.6 107
Mai 2013 108.7 107
Juni 2013 107.5 107
Juli 2013 106.8 107
Aug. 2013 107.1 107
Sept. 2013 107.5 107
Okt. 2013 106.5 107
Nov. 2013 106.7 107.1
Des. 2013 107.1 107.2
Jan. 2014 107.3 107.5
Feb. 2014 107.9 107.8
Mar. 2014 108.3 108.2
Apr. 2014 109.4 108.6
Mai 2014 108.7 108.8
Juni 2014 109.5 108.9
Juli 2014 107.7 108.9
Aug. 2014 108.5 108.9
Sept. 2014 108.9 108.8
Okt. 2014 108.6 108.8
Nov. 2014 108.6 108.9
Des. 2014 109.5 109
Jan. 2015 108.5 109.2
Feb. 2015 109.3 109.3
Mar. 2015 109.6 109.4
Apr. 2015 112.2 109.4
Mai 2015 108 109.3
Juni 2015 108.8 109.2
Juli 2015 109.5 109.1
Aug. 2015 109.7 109
Sept. 2015 108.5 109.1
Okt. 2015 109.3 109.2
Nov. 2015 109.3 109.1
Des. 2015 108.8 109
Jan. 2016 109.2 108.7
Feb. 2016 108.4 108.4
Mar. 2016 107.2 108.2
Apr. 2016 107.7 108.1
Mai 2016 109.7 108.1
Juni 2016 108.8 108.2
Juli 2016 108.1 108.4
Aug. 2016 108.5 108.6
Sept. 2016 108.2 108.7
Okt. 2016 109.2 108.8
Nov. 2016 109.4 108.8
Des. 2016 106.8 109
Jan. 2017 108.4 109.2
Feb. 2017 109.5 109.3
Mar. 2017 109.6 109.5

Internettsalg, salg på bensinstasjonene og dagligvarebutikkene hadde en økning i omsetningsvolumet fra februar til mars i år. Det samme gjelder bokhandlere, mens de fleste andre bransjer hadde en nedgang i omsetningsvolumet i denne perioden.

Virkedagskorrigerte tall viser at omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,9 prosent i perioden januar-mars 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Omsetningsindeksen for mars er vanskelig å sammenligne med tilsvarende måned i 2016 på grunn av påsken. Den sesongjusterte indeksen tar hensyn til påskens plassering i mars eller april, men det er vanskelig å korrigere for påskehandelen. Den sesongjusterte indeksen for mars er derfor mer usikker enn de sesongjusterte indeksene for de andre månedene.

Kontakt