Omsetning i desember 2017 per fylke.

Tilbake til artikkelen

Omsetning i desember 2017 per fylke.
  Omsetning i desember. Millioner kroner Gjennomsnittlig omsetning januar - november. Millioner kroner Merhandel i desember. Prosent Omsetning per innbygger i desember. Kroner
Østfold 2 598 2 029 28 8 869
Akershus 6 926 5 037 37 11 460
Oslo 7 875 5 751 37 11 812
Hedmark 1 940 1 440 35 9 887
Oppland 1 867 1 458 28 9 854
Buskerud 2 931 2 180 34 10 478
Vestfold 2 819 2 142 32 11 411
Telemark 1 731 1 353 28 9 985
Aust-Agder 1 212 964 26 10 386
Vest-Agder 1 959 1 522 29 10 638
Rogaland 4 898 3 608 36 10 376
Hordaland 5 639 4 181 35 10 845
Sogn og Fjordane 1 070 814 31 9 702
Møre og Romsdal 2 826 2 057 37 10 613
Sør-Trøndelag 3 442 2 597 33 10 846
Nord-Trøndelag 1 362 1 031 32 9 923
Nordland 2 572 1 927 33 10 591
Troms 1 811 1 330 36 10 931
Finnmark 761 582 31 9 993

Kontakt