Spiser og drikker for over 4 000 kroner hver i julemåneden

Publisert:

Våre samlede utgifter til mat og drikke vil nå nesten 23 milliarder kroner i desember. Det betyr at hver av oss spiser og drikker for 4 400 kroner i løpet av julemåneden.

At forbruket stiger markant i løpet av desember, er en kjent sak. I år kommer vi antagelig til å bruke til sammen 55,6 milliarder kroner, men det er ikke bare julegaver som gjør et innhogg i lommebøkene våre.

Mat og drikke er også en viktig del av juletradisjonen, og i desember kommer vi til å bruke i underkant av 4 milliarder kroner mer på mat og drikke enn gjennomsnittet for resten av året. Det medfører utgifter på nesten 23 milliarder kroner, eller 4 400 kroner per person, på mat og drikke i jula. Dette omfatter salg i dagligvarebutikker og spesialforretninger.

Til julematen kan det hende mange tar seg et glass eller to. Det er i hvert fall ventet at omsetningen på salg av vin og brennevin vil være 81 prosent høyere i desember enn gjennomsnittet for de andre månedene. Det betyr en omsetning på totalt 2,6 milliarder kroner i årets siste måned for butikker med salg av vin og brennevin, eller 500 kroner per person.

Hva tallene omfatter

Alle tall i denne artikkelen er inklusiv merverdiavgift. Tallene omfatter ikke kjøp av tjenester og netthandel i utlandet. Julegaver kjøpt fra frivillige organisasjoner inngår heller ikke.

Oslofolk bruker mest

Det samlede beløpet på 55,6 milliarder kroner tilsvarer 10 600 kroner per person – et beløp som har vært relativt stabilt de seneste årene. Det er imidlertid stor forskjell mellom fylkene.

Fylket der julehandelen er størst per innbygger i år er sannsynligvis Oslo. Med et forbruk på 11 800 kroner per osloborger ligger omsetningen i Oslo an til å bli cirka 400 kroner høyere per person enn i Akershus og Vestfold, som bruker henholdsvis nest mest og tredje mest på julehandelen per innbygger. Nederst på listen finner vi Østfold hvor det kun handles for 8 900 kroner per innbygger i desember.

Det må imidlertid nevnes at mange krysser fylkes- og landegrenser når de er på jakt etter julegaver til kjente og kjære, så disse tallene forteller ikke nødvendigvis hvor mye gjennomsnittspersonen i et gitt fylke bruker på julehandelen.

Hvordan tallene er beregnet?

Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken i fjor og de ujusterte verdiindeksene til den månedlige detaljomsetningsindeksen (november i fjor til oktober i år). Vi forutsetter dessuten at handletrenden for de første ti månedene i år fortsetter ut året. Omsetningsveksten som vi observerte for hele landet de ti første månedene, er benyttet i alle fylker.

Innbringende måned for mange butikker

I desember er det ventet at det vil bli handlet for 30 prosent mer enn det som er gjennomsnittet for resten av året. De aller fleste butikkene vil nyte godt av dette, men først og fremst er det lekebutikker og salg av DVD og musikk som opplever den største økningen i omsetning under julehandelen. 

Butikker med salg av ur, klokker, gull og sølvvarer øker også omsetningen betraktelig i julestria. 

Lekebutikkenes høytid

Det er butikker med salg av spill og leker som opplever den aller største økningen i omsetning i desember. Sammenlignet med gjennomsnittet for de andre månedene i 2017 er det ventet en økning på hele 241 prosent i omsetning for lekebutikker. Det betyr salg av leker for over 630 millioner kroner denne måneden, en solid økning fra de 185 millionene som utgjør gjennomsnittet for resten av året.

Kanskje er det julesanger og julefilmer som får oss til å oppsøke butikker med salg av musikk og DVD i desember. I disse butikkene forventes det nemlig at omsetningen vil øke med 200 prosent i jula. Opp fra 30 millioner kroner, som er gjennomsnittet for resten av året, til 90 millioner kroner i julemåneden.

Det kan godt hende at julestemningen kommer gratis i desember, men edle metaller gjør sjelden det. Om det handles til en selv eller kjære, så forventes det uansett at butikker med salg av gull, sølv og klokker vil øke omsetningen med 159 prosent i årets siste måned. Det betyr salg av smykker og klokker for nesten 750 millioner kroner i desember.

Figur 1. Omsetning i desember 2017 for utvalgte næringer

Merhandel i desember. Prosent
Sko 7
Nærings- og nytelsesmidler 20
Detaljhandel totalt 30
Internett- og postordrehandel 35
Klær 48
Butikkhandel med sportsutstyr 57
Blomster og planter 58
Kosmetikk og toalettartikler 60
Tekstiler og utstyrsvarer 64
IKT og elektriske hushold.apparater, radio og tv m.m. 68
Vin og brennevin 81
Fotobutikker 131
Bokhandlere 143
Butikkhandel med ur, klokker, gull og sølvvarer 159
Butikkhandel med musikk og DVD 200
Spill og leker 241

Det blomstrer i vinterland

Selv om kuldegrader og snø gjør det vanskelig å holde liv i blomsterbedet, så legger ikke dette noen stopper for salget av blomster og planter. I desember er det faktisk ventet at det vil bli solgt blomster og planter for 58 prosent mer enn det som er gjennomsnittet for resten av året.

Det betyr en samlet omsetning på 1,1 milliarder kroner i denne næringen, eller en bukett til litt over 200 kroner per person.

Harde pakker og myke pakker

For de som ønsker seg harde pakker til jul tilbyr elektronikkbutikker mye å velge i. I slike butikker forventes det en total omsetning på 3,7 milliarder kroner i desember. Om alt dette blir brukt på julegaver, og det fordeles jevnt, vil det ligge elektronikk for 700 kroner under juletreet til hver og en av oss.

Men det blir sannsynligvis noen litt mykere pakker også. I desember regner vi med at 9 prosent av detaljhandelen vil være salg av klær og sko. Det betyr klær og sko til nesten 1 000 kroner per person, eller 5 milliarder kroner totalt.

Tabell 1. Omsetning i desember 2017 per fylke

Til tabellen

Tabell 2. Omsetning i desember 2017 for utvalgte næringer. Millioner kroner

Til tabellen

 

Kontakt