Solgte personbiler for 123 milliarder kroner i 2015

Publisert:

Foretak som selger og reparerer motorvogner, omsatte for 215,1 milliarder kroner i 2015. 123,1 milliarder skrev seg fra salg av personbiler.

Salg av lastebiler, semitrailere og andre typer motorvogner sto på sin side for 22,1 milliarder av omsetningen, viser statistikken Omsetning i varehandel, etter produktgruppe. Til sammen endte handel med motorvogner opp med over to tredjedeler, 67,5 prosent, av næringens totale omsetning. Dette er dermed den klart mest innbringende aktiviteten for denne typen foretak.

Reparasjon og vedlikehold for 32,7 milliarder

Figur 1 viser hvordan omsetningen fordelte seg på de ulike produktgruppene for foretakene i næringen handel med og reparasjon av motorvogner. Foruten handel med motorvogner var det to produktgrupper som hadde større deler av den samlede omsetningen: vedlikehold og reparasjon av motorvogner og handel med deler og utstyr til motorvogner. Fra vedlikeholds- og reparasjonsaktiviteter fikk foretakene en omsetning på 32,7 milliarder kroner, mens de fra dele- og utstyrssalg fikk 29,5 milliarder kroner. Disse to produktgruppene sto for henholdsvis 15,2 og 13,7 prosent av den totale omsetningen i næringen.

Omsetning knyttet til motorsykler endte på 2,9 milliarder kroner i 2015. Det er 1,4 prosent av den totale omsetningen. Den resterende omsetningen på 4,8 milliarder, tilsvarende 2,2 prosent, kom fra andre produktgrupper.

Figur 1. Handel med og reparasjon av motorvogner, omsetning etter produktgruppe. Foretak. 2015. Milliarder kroner

Prosent
45.1 Handel med motorvogner. unntatt motorsykler. 145.2 milliarder kroner 67.5
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner. unntatt motorsykler. 32.7 milliarder kroner 15.2
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner. unntatt motorsykler. 29.5 milliarder kroner 13.7
45.4 Handel med motorsykler. deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler. 2.9 milliarder kroner 1.4
Andre produktgrupper. 4.8 milliarder kroner 2.2

Vanlig med bilforretning og verksted i kombinasjon

Hver næring er inndelt i flere næringshovedgrupper som spesifiserer aktiviteten til foretakene. Figur 2 viser omsetningsfordelingen for næringshovedgruppen vedlikehold og reparasjon av motorvogner. Disse foretakene hadde en omsetning på 64,9 milliarder kroner i 2015. Som vi ser, kom over halvparten av omsetningen for denne typen foretak fra salg av motorvogner. 36,1 prosent var fra vedlikehold og reparasjon. Forklaringen er at foretakene gjerne har en kombinasjon av bilforretninger og verksteder.

Næringen til foretakene som har flere virksomheter, bestemmes i prioritert rekkefølge av foretakets bearbeidingsverdi, antall sysselsatte og omsetning innenfor de forskjellige aktivitetene foretaket driver med. Ofte kjenner vi ikke foretakenes bearbeidingsverdi, derfor blir antall sysselsatte gjerne den avgjørende faktoren for næringsbestemmelsen. Verkstedsdrift krever vanligvis betydelig flere sysselsatte relativt til omsetningen enn det bilsalg gjør. Dermed plasseres en del foretak på verkstedsnæringen til tross for at omsetningen er størst for salg av biler.

Figur 2. Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler, omsetning etter produktgruppe. Foretak. 2015

Prosent
45.1 Handel med motorvogner. unntatt motorsykler. 36.8 milliarder kroner 56.7
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner. unntatt motorsykler 23.4 milliarder kroner 36.1
45.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner. unntatt motorsykler 3.2 milliarder kroner 4.9
45.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 0.0
Andre produktgrupper 1.5 milliarder kroner 2.3

Hva er forskjellen mellom produktgrupper og næringsgrupper?

Produktgrupper og næringsgrupper ligner på hverandre både i navn og kategorisering, og det er ikke alltid lett å se hva forskjellen egentlig er. I SSB bruker vi Standard for næringsgruppering som baserer seg på den internasjonale standarden NACE. Næringsgrupperingen hjelper oss å plassere foretakene i den næringen som viser deres hovedaktivitet. Produktgrupperingsstandarden vi benytter oss av, heter Classification of Products by Activity (CPA) og er også en internasjonal standard. Den viser hvilke typer produkter et foretak får omsetningen sin fra. Et foretak som ligger i næring 45.1 handel med motorvogner, kan få omsetning fra alle produkttyper. Det meste vil komme fra 45.1 handel med motorvogner, men det kan også være omsetning fra for eksempel produktgruppe 45.2 vedlikehold og reparasjon av motorvogner.

Kontakt