Rekordhøye bilkjøp trakk opp varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum steg 1,3 prosent fra november til desember 2017, viser sesongjusterte tall. Konsumet ble trukket opp av svært høye bilkjøp.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
Feb. 2010 118.39 104.25
Mar. 2010 117.36 120.36
Apr. 2010 115.03 104.97
Mai 2010 115.56 112.51
Juni 2010 116.13 121.06
Juli 2010 116.7 119.68
Aug. 2010 117.07 115.96
Sept. 2010 116.6 113.52
Okt. 2010 119.33 117.24
Nov. 2010 121.46 123.47
Des. 2010 119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.28
Mai 2011 118.67 119.56
Juni 2011 118.44 121.34
Juli 2011 117.61 117.55
Aug. 2011 119.87 121.85
Sept. 2011 119.68 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
Feb. 2012 121.03 109.96
Mar. 2012 120.18 120.12
Apr. 2012 123.42 112.38
Mai 2012 123.76 123.7
Juni 2012 121.61 127.5
Juli 2012 123.92 121.88
Aug. 2012 122.79 125.67
Sept. 2012 125.27 118.2
Okt. 2012 124.3 124.24
Nov. 2012 124.04 126.95
Des. 2012 124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
Feb. 2013 124.58 110.57
Mar. 2013 126.33 120.21
Apr. 2013 124.36 119.33
Mai 2013 125.51 125.45
Juni 2013 124.11 128.02
Juli 2013 122.88 124.78
Aug. 2013 124.52 126.45
Sept. 2013 124.09 117.21
Okt. 2013 124.45 124.39
Nov. 2013 123.61 126.63
Des. 2013 125.42 150.43
Jan. 2014 125.45 118.75
Feb. 2014 125.65 109.2
Mar. 2014 126.6 120.31
Apr. 2014 126.1 119.65
Mai 2014 125.62 127.07
Juni 2014 127.21 128.58
Juli 2014 125.37 126.32
Aug. 2014 127.09 125.66
Sept. 2014 126.33 120.61
Okt. 2014 126.9 126.24
Nov. 2014 126.97 125.54
Des. 2014 128.06 158.52
Jan. 2015 126.24 119.01
Feb. 2015 126.99 110.92
Mar. 2015 128.23 128.33
Apr. 2015 129.87 117.8
Mai 2015 126.45 125.15
Juni 2015 128.86 135.67
Juli 2015 128.79 129.88
Aug. 2015 128.93 126.12
Sept. 2015 126.73 121.04
Okt. 2015 128.62 127.03
Nov. 2015 128.33 127.41
Des. 2015 126.77 156.73
Jan. 2016 128.87 118.12
Feb. 2016 127.5 115.6
Mar. 2016 127.23 122.05
Apr. 2016 126.5 123.77
Mai 2016 127.26 126.46
Juni 2016 126.53 134.76
Juli 2016 125.91 123.16
Aug. 2016 127.26 128.54
Sept. 2016 126.92 121.33
Okt. 2016 128.13 122.14
Nov. 2016 128.47 131.94
Des. 2016 125.86 155.12
Jan. 2017 127.21 119.18
Feb. 2017 128.6 112.84
Mar. 2017 127.7 126.87
Apr. 2017 127.82 116.82
Mai 2017 130.42 131.43
Juni 2017 130.45 137.91
Juli 2017 130.24 126.32
Aug. 2017 130.24 131.98
Sept. 2017 130.3 123.87
Okt. 2017 128.94 123.24
Nov. 2017 132.34 136.13
Des. 2017 134.03 160.16

Kjøp av biler og drivstoff økte med 9,6 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall fra Varekonsumindeksen. Veksten var spesielt høy for hybrid- og elbiler. Dette kan skyldes forventninger om avgiftsøkninger i 2018.

Det var også en økning i konsumet av mat og drikkevarer, samt elektrisitet og brensel, på henholdsvis 0,6 og 1,6 prosent.

Konsumet av andre varer, deriblant møbler og foto- og IT-utstyr, var derimot 1,9 prosent lavere i desember enn i november. Dette må ses i sammenheng med Black Friday måneden før, da annet konsum økte med hele 3,6 prosent.

Varekonsumet samlet for 4. kvartal var 1,2 prosent høyere enn kvartalet før.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 3,2 prosent høyere i desember 2017 enn i samme måned året før.

I desember 2017 bestod varekonsumet av 31 prosent mat og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 14 prosent kjøp og drift av biler og 45 prosent andre varer.