Netthandelen opp 9,9 prosent

Publisert:

Endret:

Netthandelsbutikkene i Norge solgte for nesten 3 milliarder kroner de to første månedene av 2017. Det er en vekst på 9,9 prosent fra samme periode i 2016.

Det er særlig salg av mat, møbler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten. Totalt ble det handlet detaljhandelsvarer for nærmere 69 milliarder kroner de to første månedene i år. Det innebærer en vekst på 2,1 prosent1 fra 2016. Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 1,7 prosent i samme periode.

Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2013 62 66 75 75 71 83
2014 64 69 78 77 75 86
2015 65 72 80 80 77 88
2016 67 73 83 82 78 91

Salg og reparasjon av motorkjøretøyer økte med 7 prosent

Butikker som selger og reparerer motorkjøretøyer, omsatte for nesten 38 milliarder kroner de to første månedene i år, som utgjør en vekst på 7 prosent fra samme periode året før.

Engroshandel for 140 milliarder kroner

Engroshandelsbedriftene omsatte for 140 milliarder kroner i 1. termin 2017. Dette tilsvarer en vekst på 1,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Tall på fylkesnivå tilgjengelige – ikke kommunetall

Ved publisering av 1. termin 2017 vil det ikke bli utgitt tall på kommunenivå. På fylkesnivå utgis kun tall på tosifret næringsnivå. Fra 1. termin 2017 er datagrunnlaget endret gjennom Skatteetatens nye Mva-melding.

1 Tallet er rettet.

Kontakt