Nedgang i varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum falt 0,9 prosent fra september til oktober 2017, viser sesongjusterte tall. Alle konsumgrupper hadde en liten nedgang.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
118.39 104.25
117.36 120.36
115.03 104.97
115.56 112.51
116.13 121.06
Juli 116.70 119.68
117.07 115.96
116.60 113.52
119.33 117.24
121.46 123.47
119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
119.14 105.03
117.39 114.28
119.34 114.28
118.67 119.56
118.44 121.34
Juli 117.61 117.55
119.87 121.85
119.68 116.63
120.83 118.72
121.40 123.40
120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.20
121.03 109.96
120.18 120.12
123.42 112.38
123.76 123.70
121.61 127.50
Juli 123.92 121.88
122.79 125.67
125.27 118.20
124.30 124.24
124.04 126.95
124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
124.58 110.57
126.33 120.21
124.36 119.33
125.51 125.45
124.11 128.02
Juli 122.88 124.78
124.52 126.45
124.09 117.21
124.45 124.39
123.61 126.63
125.42 150.43
Jan. 2014 125.51 118.75
125.62 109.20
126.64 120.31
126.23 119.65
125.68 127.07
127.20 128.58
Juli 125.29 126.32
127.04 125.66
126.03 120.61
126.83 126.24
127.05 125.54
128.22 158.52
Jan. 2015 126.38 119.01
126.98 110.92
128.24 128.33
130.02 117.80
126.50 125.15
128.75 135.67
Juli 128.76 129.88
128.82 126.12
126.32 121.04
128.38 127.03
128.55 127.41
127.09 156.73
Jan. 2016 129.04 118.12
127.58 115.60
127.19 122.05
126.67 123.77
127.35 126.46
126.48 134.76
Juli 125.82 123.16
127.06 128.54
126.46 121.33
127.75 122.14
128.75 131.94
126.42 155.12
Jan. 2017 127.36 119.18
128.71 112.84
127.75 126.87
127.89 116.82
130.42 131.43
130.42 137.91
130.12 126.32
August 129.97 131.98
129.75 123.87
128.58 123.42

Kjøp av biler og drivstoff falt med 1,6 prosent og trakk ned varekonsumet med 0,3 prosentpoeng, viser varekonsumindeksen for oktober. Konsumet av elektrisitet og brensel gikk ned og bidro til å dempe varekonsumet med 0,2 prosentpoeng. Det var også en nedgang i forbruket av mat og drikkevarer samt andre varer, som begge lå 0,5 prosent lavere i oktober enn i september.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 1,1 prosent høyere i oktober 2017 enn i samme måned året før.

I oktober 2017 bestod varekonsumet av 33 prosent mat og drikkevarer, 9 prosent elektrisitet og brensel, 17 prosent kjøp og drift av biler og 41 prosent andre varer.