Kraftig nedgang i bilkjøpene

Publisert:

Husholdningenes varekonsum falt 3,3 prosent fra desember 2017 til januar 2018, etter en oppgang på 1,2 prosent i desember, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldtes i hovedsak sterk nedgang i bilkjøp.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
Feb. 2010 118.39 104.25
Mar. 2010 117.36 120.36
Apr. 2010 115.03 104.97
Mai 2010 115.56 112.51
Juni 2010 116.13 121.06
Juli 2010 116.7 119.68
Aug. 2010 117.07 115.96
Sept. 2010 116.6 113.52
Okt. 2010 119.33 117.24
Nov. 2010 121.46 123.47
Des. 2010 119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
Feb. 2011 119.14 105.03
Mar. 2011 117.39 114.28
Apr. 2011 119.34 114.28
Mai 2011 118.67 119.56
Juni 2011 118.44 121.34
Juli 2011 117.61 117.55
Aug. 2011 119.87 121.85
Sept. 2011 119.68 116.63
Okt. 2011 120.83 118.72
Nov. 2011 121.4 123.4
Des. 2011 120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.2
Feb. 2012 121.03 109.96
Mar. 2012 120.18 120.12
Apr. 2012 123.42 112.38
Mai 2012 123.76 123.7
Juni 2012 121.61 127.5
Juli 2012 123.92 121.88
Aug. 2012 122.79 125.67
Sept. 2012 125.27 118.2
Okt. 2012 124.3 124.24
Nov. 2012 124.04 126.95
Des. 2012 124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
Feb. 2013 124.58 110.57
Mar. 2013 126.33 120.21
Apr. 2013 124.36 119.33
Mai 2013 125.51 125.45
Juni 2013 124.11 128.02
Juli 2013 122.88 124.78
Aug. 2013 124.52 126.45
Sept. 2013 124.09 117.21
Okt. 2013 124.45 124.39
Nov. 2013 123.61 126.63
Des. 2013 125.42 150.43
Jan. 2014 125.57 118.75
Feb. 2014 125.72 109.2
Mar. 2014 126.6 120.31
Apr. 2014 126.17 119.65
Mai 2014 125.85 127.07
Juni 2014 127.23 128.58
Juli 2014 125.29 126.32
Aug. 2014 127.11 125.66
Sept. 2014 126.05 120.61
Okt. 2014 126.8 126.24
Nov. 2014 126.86 125.54
Des. 2014 128.13 158.52
Jan. 2015 126.62 119.01
Feb. 2015 127.16 110.92
Mar. 2015 128.28 128.33
Apr. 2015 129.87 117.8
Mai 2015 126.6 125.15
Juni 2015 128.87 135.67
Juli 2015 128.75 129.88
Aug. 2015 128.77 126.12
Sept. 2015 126.39 121.04
Okt. 2015 128.31 127.03
Nov. 2015 128.04 127.41
Des. 2015 126.94 156.73
Jan. 2016 129.52 118.12
Feb. 2016 127.73 115.6
Mar. 2016 127.28 122.05
Apr. 2016 126.59 123.77
Mai 2016 127.35 126.46
Juni 2016 126.51 134.76
Juli 2016 125.91 123.16
Aug. 2016 127.11 128.54
Sept. 2016 126.4 121.33
Okt. 2016 127.67 122.14
Nov. 2016 128.08 131.94
Des. 2016 126.15 155.12
Jan. 2017 128.14 119.18
Feb. 2017 129.04 112.84
Mar. 2017 127.8 126.87
Apr. 2017 127.87 116.82
Mai 2017 130.55 131.43
Juni 2017 130.48 137.91
Juli 2017 130.1 126.32
Aug. 2017 129.99 131.98
Sept. 2017 129.77 123.87
Okt. 2017 128.37 123.24
Nov. 2017 131.66 136.13
Des. 2017 133.18 160.08
Jan. 2018 128.74 118.76

Kjøp av biler og drivstoff falt 12,6 prosent fra desember 2017 til januar 2018, viser sesongjusterte tall, etter en vekst på 9,4 prosent i desember, begge måneder forårsaket av utviklingen i nyregistrerte biler. I januar trakk dette ned varekonsumindeksen med 2,5 prosentpoeng. Nedgangen var forventet, etter svært høye bilkjøp både i desember og gjennom andre halvår 2017, viser sesongjusterte tall fra Varekonsumindeksen

Konsumet av mat og drikkevarer hadde en nedgang på 2,1 prosent og trakk ned varekonsumet med i underkant av 0,7 prosentpoeng. Det var også et fall i elektrisitets- og brenselforbruket, på 3,2 prosent, som trakk varekonsumet noe ned. Konsumet av andre varer var tilnærmet uendret fra desember til januar.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 0,4 prosent lavere i januar 2018 enn i samme måned året før.

I januar 2018 bestod varekonsumet av 32 prosent mat og drikkevarer, 14 prosent elektrisitet og brensel, 16 prosent kjøp og drift av biler og 38 prosent andre varer.