Black Friday trakk opp varekonsumet

Publisert:

Husholdningenes varekonsum steg 2,0 prosent fra oktober til november 2017, viser sesongjusterte tall. Oppgangen i november mer enn oppveier for den svake utviklingen måneden før.

Figur 1. Varekonsumindeksen, sesongjustert og ujustert. 2005=100

Sesongjustert Ujustert
Jan. 2010 120.89 111.89
118.39 104.25
117.36 120.36
115.03 104.97
115.56 112.51
116.13 121.06
Juli 116.70 119.68
117.07 115.96
116.60 113.52
119.33 117.24
121.46 123.47
119.29 148.32
Jan. 2011 117.71 109.65
119.14 105.03
117.39 114.28
119.34 114.28
118.67 119.56
118.44 121.34
Juli 117.61 117.55
119.87 121.85
119.68 116.63
120.83 118.72
121.40 123.40
120.35 148.32
Jan. 2012 120.27 114.20
121.03 109.96
120.18 120.12
123.42 112.38
123.76 123.70
121.61 127.50
Juli 123.92 121.88
122.79 125.67
125.27 118.20
124.30 124.24
124.04 126.95
124.41 149.47
Jan. 2013 126.05 119.95
124.58 110.57
126.33 120.21
124.36 119.33
125.51 125.45
124.11 128.02
Juli 122.88 124.78
124.52 126.45
124.09 117.21
124.45 124.39
123.61 126.63
125.42 150.43
Jan. 2014 125.51 118.75
125.67 109.20
126.60 120.31
126.15 119.65
125.72 127.07
127.24 128.58
Juli 125.32 126.32
127.16 125.66
126.11 120.61
126.89 126.24
126.87 125.54
128.20 158.52
Jan. 2015 126.39 119.01
127.03 110.92
128.24 128.33
129.89 117.80
126.51 125.15
128.84 135.67
Juli 128.81 129.88
128.93 126.12
126.46 121.04
128.50 127.03
128.17 127.41
127.04 156.73
Jan. 2016 129.05 118.12
127.58 115.60
127.17 122.05
126.59 123.77
127.36 126.46
126.51 134.76
Juli 125.96 123.16
127.24 128.54
126.62 121.33
127.95 122.14
128.19 131.94
126.33 155.12
Jan. 2017 127.40 119.18
128.75 112.84
127.72 126.87
127.84 116.82
130.48 131.43
130.53 137.91
130.24 126.32
130.17 131.98
129.98 123.87
128.74 123.27
November 131.32 135.56

Black Friday påvirker tallene sterkt, og konsumgrupper som klær og sko, husholdningsutstyr, kosmetikk og liknende viste sterk vekst. Disse konsumgruppene inngår i andre varer, som samlet sett steg 3,3 prosent og bidro til å trekke opp varekonsumet nærmere 1,4 prosentpoeng viser nye tall i Varekonsumindeksen.

Konsumet av elektrisitet og brensel steg 3,6 prosent, kjøp av biler og drivstoff steg 1,2 prosent, mens mat og drikkevarer gikk opp 0,5 prosent. Disse tre konsumgruppene bidro til å trekke opp det samlete varekonsumet om lag 0,2 prosentpoeng hver.

Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,7 prosent høyere i november 2017 enn i samme måned året før.

I november 2017 bestod varekonsumet av 31 prosent mat og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 16 prosent kjøp og drift av biler og 43 prosent andre varer.