16275_not-searchable
/valg/statistikker/kommvalgform/arkiv
16275
42 prosent av kommunestyrekandidatene er kvinner
statistikk
2007-06-26T10:00:00.000Z
Valg
no
kfvalgkand, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater, kommunestyrekandidater, fylkestingskandidater, politiske partier, valglisterKommunestyre- og fylkestingsvalg , Valg
false

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater2007

Statistikken publiseres fra 2015 sammen med Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

42 prosent av kommunestyrekandidatene er kvinner

I perioden 2003-2007 har 35,5 prosent av kommunestyrerepresentantene vært kvinner. Foran årets kommunestyrevalg er 42 prosent av de nær 63 000 kandidatene kvinner. 1 000 av listekandidatene har ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, og blant disse finner vi 46 prosent kvinner.

Blant de unge (18-29 år) og blant partiene på venstresiden (Arbeiderpartiet, SV og RV) er det omtrent like mange kvinner som menn på listene. Av partiene har SV høyest kvinneandel med 52 prosent, mens Fremskrittspartiet har lavest andel med 29 prosent kvinner.

Valgte kommunestyrerepresentanter i 2003 og listekandidater i 2007, etter kjønn og alder

I den yngste aldersgruppen (18-29 år) finner vi 48 prosent kvinner. Andelen kvinnelige kandidater synker med økende alder og i gruppen 60 år og eldre finner vi bare 37 prosent kvinner. Alle fylker har et flertall menn på listene. Høyest andel kvinner finner vi i Sogn og Fjordane med 44 prosent.

Høyest andel eldre finner vi ikke uventet hos Pensjonistpartiet hvor 85 prosent av kandidatene er 60 år eller eldre. Av partiene representert på Stortinget, har KrF flest eldre med 32 prosent, mens SV har lavest andel eldre med 17 prosent.

1 000 listekandidater med ikke-vestlig bakgrunn

Drøye 1 800 av kandidatene har innvandrerbakgrunn. Av disse har vel 1 000 (1,6 prosent) ikke-vestlig bakgrunn. Blant kandidatene med ikke-vestlig bakgrunn finner vi flest fra Iran (100), Bosnia-Hercegovina (77) og Pakistan (59). Ved forrige kommunevalg ble det blant de ikke-vestlige innvandrerne valgt inn flest fra Pakistan og Iran . Oslo har med 12 prosent den høyeste andelen innvandrere på listene. Tall for stemmeberettigede viser at 20 prosent av de stemmeberettigede i Oslo har innvandrerbakgrunn. Blant de ikke-vestlige kandidatene finner vi 46 prosent kvinner, mot 42 prosent blant alle listekandidater.

Arbeiderpartiet stiller liste i flest kommuner

Arbeiderpartiet stiller liste i nær alle kommuner og har også flest listekandidater (10 500), fulgt av Senterpartiet (9 000) og Høyre (8 500). SV, Venstre og Fremskrittspartiet stiller med omtrent like mange lister, og har ca. 6 500 listekandidater hver. Av stortingspartiene har KrF færrest listekandidater med 5 700.

Flest i Nordland

Nordland har 5 prosent av landets stemmeberettigede, men hele 9 prosent av kandidatene. Dette henger selvsagt sammen med det store antallet kommuner i Nordland. Ved siden av Oslo finner vi færrest kandidater i Aust-Agder.

Høyt utdanningsnivå på listekandidatene

Vi finner en langt høyere andel med høyere utdanning blant listekandidatene sammenlignet med befolkningen (16 år og eldre). 37 prosent av listekandidatene har høyere utdanning, mot 25 prosent i befolkningen. Blant SVs og Venstres kandidater har over 50 prosent høyere utdanning. Lavest andel finner vi hos Fremskrittspartiets kandidater med 14 prosent. Det er relativt sett flere kvinnelige enn mannlige listekandidater som har høyere utdanning; henholdsvis 44 og 33 prosent. Andelen personer med lang, høyere utdanning (mer enn 4 år) er imidlertid høyere blant menn.

Mange bønder på Senterpartiets lister

Hele 83 prosent av listekandidatene er sysselsatte. Blant de store partiene har Fremskrittspartiet den laveste andel sysselsatte med 78 prosent. Arbeiderpartiet har størst andel lønnstakere, mens Senterpartiet har den største andelen selvstendig næringsdrivende. Partiet har også den klart største andelen av kandidater i primærnæringene. Nær 40 prosent av partiets mannlige kandidater kommer fra denne næringen. Blant SVs kandidater er det relativt mange i undervisningssektoren. Mer enn hver fjerde av partiets kandidater arbeider innenfor undervisning. For alle kandidater sett under ett, er det en større andel i primærnæringene, undervisning og offentlig forvaltning enn gjennomsnittet for hele befolkningen. Innenfor handel, samferdsel, finanstjenester og forretningsmessig tjenesteyting er det en lavere andel enn gjennomsnittet.

For første gang kan SSB presentere opplysninger om listekandidatene til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Tidligere har valgforskere vært avhengige av utvalgsundersøkelser for å vise sammenhengen mellom listekandidater og dem som faktisk blir valgt. Her viser vi hvordan kandidatene fordeler seg på kjønn, alder, utdanning, næring, og landbakgrunn.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB