Valg 2013

Velgere ved Stortingsvalget

Publisert:

Hvor mange vil stemme i år? I 2009 var valgdeltakelsen nede i 76,4 prosent. Kun tre stortingsvalg etter andre verdenskrig har hatt like lav valgdekning. Rekordvalgdeltakelse var i 1965, med hele 85,4 prosent.

3 643 600 personer har stemmerett ved Stortingsvalget 2013. Det er 3,1 prosent flere enn ved forrige stortingsvalg.

Nøkkeltall – Stortingsvalget 2013

  • 3 643 600 har stemmerett
  • 124 369 er førstegangsvelgere 18-19 år (3,4 prosent)
  • 215 000 er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre (5,9 prosent)
  • 30 prosent av velgerne er over 60 år

Nøkkeltall – Stortingsvalget 2009

  • 2 696 000 stemte, det utgjorde 76,4 prosent av velgerne
  • 3 530 785 hadde stemmerett
  • 52 prosent av innvandrere med norsk statsborgerskap benyttet stemmeretten
  • 3,7 prosent av de stemmeberettigede var førstegangsvelgere
  • 656 892 personer forhåndsstemte, dvs. 24,4 prosent. Dette var rekord i antall forhåndsstemmer
  • Størst valgdeltakelse i Akershus (80,4 prosent), lavest i Finnmark (71 prosent)

Rekordhøy valgdeltakelse i 1965

Ved stortingsvalget i 1965 var valgdeltakelsen på 85,4 prosent. Valget i 1965 har i ettertid blitt sett på som det store mobiliseringsvalget – aldri har valgdeltakelsen ved noe stortingsvalg i Norge vært så høy . Etter tiår med arbeiderpartistyre fant det sted en sterk mobilisering på borgerlig side. En ny økning i deltakelse så vi på 1980-tallet da valgdeltakelsen var oppe i 84 prosent i 1985. Valget i 1993 skiller seg ut med spesielt lav deltakelse, valgdeltakelsen gikk ned med 7,4 prosentpoeng fra 1989. Men valget i 2001 er det valget som har hatt lavest valgdeltakelse i Norge, rundt 75 prosent.

Høy valgdeltakelse blant eldre

De eldre utgjør en stadig økende andel av befolkningen, og interessen for deres politiske engasjement øker i takt med dette. Valget 2009 var første gang Statistisk sentralbyrå viste tall for valgdeltakelsen blant personer over 80 år . Nesten 80 prosent menn og 75 prosent kvinner i aldersgruppen 80-84 stemte ved valget i 2005.

Stabilt lav valgdeltakelse blant innvandrere

52 prosent av innvandrere med norsk statsborgerskap benyttet stemmeretten ved stortingsvalget i 2009. Forskjellene mellom deltakelsen for kvinner og menn har jevnet seg ut. Det var flest som stemte er blant dem som har bodd lengst i Norge.

Norge en sinke internasjonalt

I internasjonal sammenheng er ikke deltakelsen ved norske stortingsvalg spesielt høy, viser en undersøkelse som tok for seg valgdeltakelsen i verdens demokratier på 1990-tallet (SSB 2002). Norge kommer i denne undersøkelsen på 49. plass i verden. Sammenliknet med våre nordiske naboer var deltakelsen i Norge markert lavere enn i Sverige, Danmark og Island – men høyere enn i Finland.

Kontakt