Valgdeltakelse i alle nasjonale valg 1910-2017, etter kjønn. Prosent

Tilbake til artikkelen

Valgdeltakelse i alle nasjonale valg 1910-2017, etter kjønn. Prosent
Valgår Stortinsgvalg Kommunestyrevalg i alt Fylkestingsvalg I alt Kommunestyre og fylkestingsvalg1 Folkeavstemning2
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
1Fra 1975 prosent av de som stemte i henhold til det felles manntallet for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, stemte i minst ett av valgene. Tidligere år kun kommunestyrevalg.
21919 og 1926 folkeavstemninger om brennevinsforbud. 1972 og 1994 folkeavstemninger om EU
31912, begrenset stemmerett for kvinner, allmenn stemmerett innført i 1913.
41989-2009 Valgdeltakelse etter kjønn bassert på utvalg på rundt 3 000 observasjoner, i 2011 10 000 observasjoner. .. = oppgave mangler (manntallsundersøkelse av valgdeltakelse ikke foretatt i 1991).
5Fra 2013 Valgdeltakelse etter kjønn bassert på utvalg på over 1 million stemmeberettigede (vektet for å representere hele landet)
1910       47,7     59,8 36,9      
19123 65,9 69,0 60,8                
1913       51,0     62,3 40,9      
1915 61,8 70,3 53,9                
1916       48,8     58,5 40,3      
1918 60,5 70,7 51,4                
1919       52,5     62,1 44,1 66,5 72,6 61,2
1921 67,9 76,5 60,3                
1922       57,4     66,2 49,5      
1924 69,9 76,5 64,1                
1925       62,6     69,9 56,2      
1926                 64,8 71,6 58,8
1927 68,1 75,4 61,6                
1928       65,5     72,0 59,7      
1930 77,6 81,6 74,0                
1931       66,0     73,0 59,6      
1933 76,4 82,0 71,3                
1934       70,6     76,8 65,0      
1936 84,0 87,8 80,6                
1937       71,4     76,6 66,6      
1945 76,4 81,7 72,9 65,5     71,3 60,0      
1947       71,6     75,5 67,8      
1949 82,0 85,3 78,9                
1951       72,7     75,6 70,0      
1953 79,3 82,1 76,7                
1955       71,5     73,6 69,5      
1957 78,3 80,4 76,3                
1959       72,9     74,7 71,2      
1961 79,1 80,9 77,3                
1963       81,0     82,1 80,1      
1965 85,4 86,8 84,1                
1967       76,3     77,7 74,9      
1969 83,8 84,9 82,8                
1971       73,0     73,9 72,1      
1972                 79,2 82,4 76,2
1973 80,2 82,1 78,4                
1975       71,4 71,3 71,5 72,0 69,6      
1977 82,9 83,9 81,9                
1979       72,8 71,1 73,5 72,7 70,3      
1981 82,0 82,6 81,4                
1983       72,1 70,0 73,0 73,4 72,6      
1985 84,0 84,4 83,7                
1987       69,4 66,2 70,7 70,8 70,6      
19894 83,2 82,3 84,0                
1991       66,0 63,8 66,7 .. ..      
1993 75,8 75,1 76,4                
1994                 89,0 89,9 88,2
1995       62,8 59,7 64,2 63,2 65,2      
1997 78,3 76,4 80,3                
1999       60,4 56,8 61,7 61,4 62,1      
2001 75,5 75,1 75,8                
2003       59,0 55,6 59,3 58,4 60,2      
2005 77,4 76,6 78,4                
2007       61,2 57,5 61,7 60,5 62,8      
2009 76,4 76,1 76,7                
2011       64,2 59,9 64,5 62,9 66,9      
20135 78,2 76,8 79,9                
2015       60,0 55,9 60,2 57,2 62,0      
2017 78,2 76,7 79,7                

Faktaside

Kontakt