En av tre skiftet parti

Publisert:

Valgundersøkelsen viser at en av tre skiftet parti fra stortingvalget i 2009 til stortingsvalget i 2013, noe som er omtrent på samme nivå som ved forrige valg. Valgdeltakelsen gikk opp fra 76,4 prosent i 2009 til 78,2 prosent i 2013.

Økningen i valgdeltakelsen var størst blant førstegangsvelgerne. Seks av ti førstegangsvelgere gikk til valgurnene i 2009, mens syv av ti førstegangsvelgere stemte i 2013. Kvinnene stemte i større grad enn mennene ved valget, 80 prosent av kvinnene fant veien til valgurnene, mot 77 prosent av mennene. Valgdeltakelsen er høyest blant dem med universitets- eller høgskoleutdannelse, her stemte om lag 90 prosent, mens valgdeltakelsen blant dem med videregående utdannelse var 79 prosent. Blant dem med grunnskole var deltakelsen 65 prosent.

Figur 1

Figur 1. Andeler som har skiftet standpunkt fra et valg til det neste

Større utvalg gir sikrere tall

Dette er de første resultatene fra den store velgerundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med stortingsvalget i 2013. Undersøkelsen omfatter velgere som er intervjuet både i 2009 og 2013.

1 982 velgere lot seg intervjue om partivalg. Valgdeltakelsen er kontrollert mot det offisielle valgmanntallet, og i tillegg er det trukket et forholdsvis stort tilleggsutvalg til dette formålet. Dette utvalget er på 12 808 velgere og gir dermed gi sikrere tall for valgdeltakelsen etter kjønn, alder og utdannelse enn ved tidligere valg.

 

Ytterligere analyser og beskrivelse av velgeratferd

Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning har offentligjort en rapport om undersøkelsen og det er utgitt en bok med ytterligere analyser og beskrivelser av velgeratferden i forbindelse med valget i 2013 (Valg og velgere. En studie av stortingsvalget 2013. Bernt Aardal og Johannes Bergh).

 

Kontakt