8 lokale folkeavstemninger i fjor

Publisert:

Etter at det ble gjennomført rekordmange 204 folkeavstemninger i 2016, ble det avholdt åtte lokale folkeavstemninger i 2017. Fem av dem handlet om kommunesammenslåing.

I alt hadde 29 312 stemmerett de åtte folkeavstemningene. Valgdeltakelsen, dersom vi ser alle avstemningene samlet, var 51,8 prosent, ifølge nye tall fra statistikken Lokale folkeavstemninger.

Figur 1. Antall lokale folkeavstemninger. 1970-2017

Antall lokalefolkeavstemninger
1970 24
1971 29
1972 36
1973 28
1974 15
1975 10
1976 20
1977 28
1978 26
1979 8
1980 23
1981 25
1982 5
1983 21
1984 21
1985 45
1986 31
1987 22
1988 24
1989 13
1990 24
1991 10
1992 7
1993 7
1994 6
1995 8
1996 11
1997 15
1998 17
1999 11
2000 17
2001 6
2002 5
2003 26
2004 21
2005 12
2006 9
2007 6
2008 3
2009 4
2010 16
2011 13
2012 8
2013 5
2014 6
2015 17
2016 204
2017 8

Nei til kommunesammenslåing

Det var folkeavstemning om kommunesammenslåing i fem kommuner: Herøy og Sande i Møre og Romsdal, Steigen, Hjelmeland og Sørum. I alle avstemningene ble det flertall for å opprettholde dagens kommunegrenser. Best oppmøte var det i folkeavstemningene i Steigen og Sørum, med en valgdeltakelse på henholdsvis 71,9 og 68,7 prosent.

Nabokommunene Herøy og Sande i Møre og Romsdal gjennomførte også folkeavstemninger om kommunesammenslåing i 2016. I avstemningene som ble avholdt i 2017, deltok 21,1 prosent av de som hadde stemmerett i Herøy og 39,5 prosent av de stemmeberettigede i Sande.

Tre folkeavstemninger om målform

Det ble avholdt tre folkeavstemninger om målform i skolekretser i kommunene Sandnes, Klepp og Sunndal. I avstemningene i Gjøra skolekrets i Sundal og i Orstad skolekrets i Klepp ble det flertall for å endre skriftspråk fra nynorsk til bokmål.

Valgdeltakelsen i disse avstemningene var på henholdsvis 71,2 og 50,8 prosent. I Sandnes gjorde avstemningen i Høle bydel at nynorsk fortsatt skal være gjeldende skriftmål ved Høle barne- og ungdomskule.

Figur 2. Lokale folkeavstemninger avholdt i 2017. Tema og valgteltakelse

Målform Teritorielle
Sunndal 71.2
Klepp 50.8
Sandnes 38.3
Steigen 71.9
Sørum 68.7
Hjelmeland 49.3
Sande (Møre og Romsdal) 39.5
Herøy (Møre og Romsdal) 21.1

Over 950 folkeavstemninger siden 1970

Det har vært avholdt 956 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2017. Antallet i året har variert fra tre avstemninger i 2008 til 204 i 2016. Frem til 2015 hadde flest handlet om målform, men alle avstemningene om kommunesammenslåing i 2016 har gjort at territorielle spørsmål nå har blitt det mest vanlige temaet.

Det er blitt avholdt flest lokale folkeavstemninger i Møre og Romsdal. Fylket har siden 1970 hatt 150 avstemninger og har hatt flest avstemninger i landet om målform, alkohol og territorielle spørsmål. Nord-Trøndelag har også hatt mange lokale folkeavstemninger. Her er det blitt avholdt like mange avstemninger om målform som i Møre og Romsdal, men en del færre om territorielle spørsmål og alkohol.

Figur 3. Antall lokale folkeavstemninger, etter fylke og tema. 1970-2017

Målform Territorielle Miljø Krets og identitet Alkohol Annet
Oslo 0 0 0 0 0 1
Akershus 0 11 2 1 2 0
Hedmark 3 7 1 1 6 0
Østfold 0 12 1 0 8 0
Vestfold 0 16 4 0 1 0
Finnmark Finnmárku 0 10 0 0 13 0
Buskerud 9 11 1 1 8 0
Troms Romsa 0 23 0 3 12 0
Vest-Agder 20 11 1 1 10 0
Aust-Agder 0 29 0 3 12 0
Sogn og Fjordane 1 26 4 13 10 0
Telemark 34 6 0 13 6 0
Sør-Trøndelag 31 15 1 6 6 0
Nordland 4 35 5 5 17 1
Oppland 27 28 0 4 8 0
Rogaland 35 24 1 2 17 0
Hordaland 28 21 1 16 13 0
Nord-Trøndelag 55 17 0 2 13 0
Møre og Romsdal 55 41 1 35 18 0

Kontakt