5 lokale folkeavstemninger i 2018

Publisert:

Det ble avholdt fem lokale folkeavstemninger i fjor. Tre av avstemningene handlet om endring av kommune- eller fylkesgrenser.

I alt 68 300 stemmeberettigede kunne delta i de fem lokale folkeavstemningene og fremmøtet var 54 prosent dersom man ser på alle avstemningene samlet.

Figur 1. Antall lokale folkeavstemninger. 1970-2018

Antall lokale folkeavstemninger 1970-2018
1970 24
1971 29
1972 36
1973 28
1974 15
1975 10
1976 20
1977 28
1978 26
1979 8
1980 23
1981 25
1982 5
1983 21
1984 21
1985 45
1986 31
1987 22
1988 24
1989 13
1990 24
1991 10
1992 7
1993 7
1994 6
1995 8
1996 11
1997 15
1998 17
1999 11
2000 17
2001 6
2002 5
2003 26
2004 21
2005 12
2006 9
2007 6
2008 3
2009 4
2010 16
2011 13
2012 8
2013 5
2014 6
2015 17
2016 204
2017 8
2018 5

Avstemning om regionreformen i Finnmark

Folkeavstemningen i Finnmark om sammenslåing av fylkene Finnmark og Troms fikk stor oppmerksomhet regionalt og nasjonalt. Av 59 600 stemmeberettigede stemte 87 prosent nei til sammenslåing av fylkene. Valgdeltagelsen var 58 prosent. Vedtaket om sammenslåing av fylkene ble likevel opprettholdt av Stortinget.

Det ble også avholdt lokale folkeavstemninger om territorielle spørsmål i Bindal og Forsand. I Bindal var spørsmålet om kommunen skulle slå seg sammen med Nærøy og Vikna. Valgdeltakelsen var 78 prosent og 67 prosent stemte nei til sammenslåingen. I en del av Forsand kommune ble det gjennomført folkeavstemning om en grensejustering. Her ble det stemt om en del av kommunen skulle overføres til Strand kommune. Det ble flertall for å overføre deler av kommunen til Strand. Valgdeltagelsen var svært høy, 91 prosent.

Flertall for bokmål

Det ble gjennomført avstemninger om målform ved to skoler, Otta skole i Sel og Blindheim barneskole i Ålesund. I begge avstemningene ble det flertall for bokmål som skriftspråk. Valgdeltagelsen var svært lav, under 10 prosent i begge avstemningene.

Figur 2. Lokale folkeavstemninger avholdt i 2018. Valgdeltagelse og tema

Teritoriell Målform
Ålesund 8.7
Sel 9
Finmark 58.5
Bindal 78.4
Forsand 90.5

Faktaside

Kontakt