Utenrikshandel med varer, årsserier2011

Innhold

Arkiv for Utenrikshandel med varer, årsserier - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. juni 2012 2011 Rekordhøy vareimport i 2011
5. juli 2011 2010 Vekst i utenrikshandelen i 2010
1. juli 2010 2009 Svekket handelsbalanse i 2009
3. juli 2009 2008 Olje- og gassprisene gav rekordoverskudd
12. september 2008 2007 Høy eksport av metaller og fisk
3. september 2007 2006 Fortsatt høy eksport av petroleumsprodukter og fisk
28. august 2006 2005 Importerer mer fra utviklingsland
14. desember 2005 2004 Olje, gass, metall og fisk på eksporttoppen