366545_tabell_389766_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
366545_tabell_389766
statistikk
2019-06-17T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Utenrikshandel med varermai 2019

Innhold

Revisjon av foreløpige månedstall hittil i år for eksport , varegrupper etter SITC1
Nye tallEndring fra forrige publiseringEndring fra første gangs publisering
Millioner kronerProsentProsent
Måleperiode hittil i år
April 2019
1Revisjon siden første publisering: summen av månedstallene («hittil i år») slik de foreligger nå, sammenlignet med summen av månedstallene slik de var første gang de ble publisert. Revisjon siden forrige publisering: summen av månedstallene («hittil i året») slik de foreligger nå, sammenlignet med summen av månedstallene («hittil i året») slik de forelå ved forrige publisering av oppdaterte tall for den aktuelle perioden. Ved forrige publisering var tallene for måneder forut for måneden angitt i tabellhodet allerede revidert et antall ganger (se omtale av revisjonspraksisen i «om statistikken»). Den normale utviklingen er størst revisjoner fra første publiseringsmåned – og mindre endringer utover i året. Dette illustreres i denne tabellen ved at prosentvis endring i «endring fra første gangs publisering» normalt er høyere enn i «endring fra forrige publisering».
2Av konfidensialitetshensyn kan ikke varegruppe 56 publiseres separat, den er derfor slått sammen med varegruppe 59.
I alt331 8000,02,0
Av dette:
Råolje (del av SITC 333)80 0380,00,0
Naturgass (SITC 343)87 4940,07,8
Naturlige gasskondensater (del av SITC 333)1 2283,13,1
Skip og oljeplattformer (del av SITC 793)3 0083,517,0
Fastlandseksport160 0330,0-0,2
 
0 Matvarer og levende dyr36 0690,00,0
00 Levende dyr, utenom gruppe 03170,00,0
01 Kjøtt og kjøttvarer850,00,0
02 Meierivarer og egg2860,00,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr33 6000,00,0
04 Korn og kornvarer178-0,9-1,0
05 Grønnsaker og frukt570,0-0,1
06 Sukker, sukkervarer og honning220,00,0
07 Kaffe, te, kakao, krydderier1480,0-0,3
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)1 0920,0-0,1
09 Forskjellige matvarer5840,00,0
 
1 Drikkevarer og tobakk302-0,1-0,1
11 Drikkevarer300-0,1-0,1
12 Tobakk og tobakksvarer20,00,0
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer6 487-0,2-0,3
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå3560,00,0
22 Oljefrø og oljeholdige frukter20,00,0
23 Rågummi160,00,0
24 Tømmer, trelast og kork1 4290,00,0
25 Papirmasse og papiravfall9440,0-0,1
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd83-0,20,1
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler1 468-0,1-0,4
28 Malmer og avfall av metall2 0630,00,0
29 Animalske og vegetabilske råvarer127-8,8-8,9
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm195 9080,03,4
32 Kull, koks og briketter10,00,0
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter100 0490,00,1
334 Mineraloljeprodukter, raffinerte18 5370,00,3
34 Gass, naturlig og tilvirket94 5240,07,2
342 Flytende propan og butan6 1100,10,1
35 Elektrisk strøm1 3350,00,0
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks8651,41,4
41 Dyrefett og -oljer4113,03,0
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert1800,00,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet2740,00,0
 
5 Kjemiske produkter20 4090,0-0,4
51 Organiske kjemiske produkter5 5290,0-1,2
52 Uorganiske kjemiske produkter2 7230,00,0
53 Farge- og garvestoffer6620,00,0
54 Medisiner, farmasøytiske produkter2 2230,0-0,1
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter577-0,2-0,3
56 Kunstgjødsel2:::
57 Plastråstoffer2 032-0,1-0,1
58 Plast, halvfabrikata4530,0-0,9
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt6 2110,0-0,2
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale29 2940,02,1
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn250,0-20,8
62 Varer av gummi, i.e.n.2200,0-0,7
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)6010,0-0,1
64 Papir, papp og varer derav1 9350,00,0
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer5700,0-0,1
66 Varer av ikke-metalliske mineraler6130,00,3
67 Jern og stål5 3200,00,0
68 Metaller, unntatt jern og stål17 2470,03,7
69 Varer av metaller, i.e.n.2 7640,20,1
 
7 Maskiner og transportmidler33 9210,3-1,0
71 Kraftmaskiner og -utstyr3 8460,0-10,1
72 Maskiner for spesielle industrier3 7280,0-0,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner2010,0-1,1
74 Andre industrimaskiner og -utstyr5 785-0,1-0,4
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr1 0430,00,0
76 Telekommunikasjonsapparater1 9860,0-1,6
77 Elektriske maskiner og apparater6 673-0,2-0,2
78 Kjøretøyer for veg3 165-0,1-0,3
79 Andre transportmidler7 4931,52,6
 
8 Forskjellige ferdigvarer8 292-0,1-0,4
81 Prefabrikerte bygninger4660,00,0
82 Møbler og deler9670,00,0
83 Reiseeffekter, vesker og liknende55-0,8-0,4
84 Klær og tilbehør til klær2900,00,1
85 Fottøy780,0-0,1
87 Vitenskapelige og tekniske instrument3 8640,00,4
88 Fotografiske og optiske artikler, ur890,0-0,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.2 483-0,3-1,8
 
9 Andre varer og transaksjoner2530,00,0
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00,00,0
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art00,00,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler10,00,0
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)2520,00,0

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB