371847_tabell_420006_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371847_tabell_420006
statistikk
2020-05-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 18 2020

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 18 2020Endring i prosent
Uke 17 2020 - Uke 18 2020Uke 18 2019 - Uke 18 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,85-1,1-11,1
Frosen laks59,13-3,52,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 212-5,1-5,7
Frosen laks325109,7160,0