371845_tabell_419527_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371845_tabell_419527
statistikk
2020-04-29T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 17 2020

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2020Endring i prosent
Uke 16 2020 - Uke 17 2020Uke 17 2019 - Uke 17 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,460,6-18,8
Frosen laks61,2810,1-2,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 0296,00,0
Frosen laks1559,9-39,2