371837_tabell_416786_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371837_tabell_416786
statistikk
2020-04-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 13 2020

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 13 2020Endring i prosent
Uke 12 2020 - Uke 13 2020Uke 13 2019 - Uke 13 2020
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,95-3,8-9,5
Frosen laks53,30-5,9-12,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 6762,2-10,2
Frosen laks137-12,7-34,8