371785_tabell_407941_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371785_tabell_407941
statistikk
2019-12-27T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 51 2019

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 51 2019Endring i prosent
Uke 50 2019 - Uke 51 2019Uke 51 2018 - Uke 51 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks75,059,129,0
Frosen laks57,38-2,1-1,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 352-9,8-7,0
Frosen laks505-1,471,8