371586_tabell_407411_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
371586_tabell_407411
statistikk
2019-12-18T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 50 2019

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2019Endring i prosent
Uke 49 2019 - Uke 50 2019Uke 50 2018 - Uke 50 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks68,767,916,8
Frosen laks58,600,2-4,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks22 55610,6-2,1
Frosen laks51223,4100,0