370874_tabell_390237_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
370874_tabell_390237
statistikk
2019-06-19T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 24 2019

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 24 2019Endring i prosent
Uke 23 2019 - Uke 24 2019Uke 24 2018 - Uke 24 2019
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks69,9013,07,5
Frosen laks63,21-4,0-8,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 6271,1-5,6
Frosen laks335-16,915,1