279393_tabell_304095_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279393_tabell_304095
statistikk
2017-04-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 14 2017

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 14 2017Endring i prosent
Uke 13 2017 - Uke 14 2017Uke 14 2016 - Uke 14 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,820,26,4
Frosen laks66,12-1,026,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 6584,719,4
Frosen laks396-42,926,1