279383_tabell_298919_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279383_tabell_298919
statistikk
2017-03-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 9 2017

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2017Endring i prosent
Uke 8 2017 - Uke 9 2017Uke 9 2016 - Uke 9 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,55-5,81,8
Frosen laks69,88-2,659,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 7743,0-1,9
Frosen laks64924,6119,3