253308_tabell_286013_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253308_tabell_286013
statistikk
2016-11-30T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 47 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 47 2016Endring i prosent
Uke 46 2016 - Uke 47 2016Uke 47 2015 - Uke 47 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,46-1,740,3
Frosen laks72,917,052,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 7344,03,4
Frosen laks393-29,3-42,3