253336_tabell_275328_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253336_tabell_275328
statistikk
2016-08-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 32 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 32 2016Endring i prosent
Uke 31 2016 - Uke 32 2016Uke 32 2015 - Uke 32 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,613,627,7
Frosen laks64,77-0,845,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 3866,315,2
Frosen laks374-15,2-28,4