253342_tabell_267941_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253342_tabell_267941
statistikk
2016-06-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst hel laks

Eksport av laksveke 21 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 21 2016Endring i prosent
Uke 20 2016 - Uke 21 2016Uke 21 2015 - Uke 21 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks57,41-12,648,5
Frosen laks52,153,926,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 32432,5-10,4
Frosen laks79-60,5-81,5