253301_tabell_267035_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253301_tabell_267035
statistikk
2016-05-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel, fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 20 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 20 2016Endring i prosent
Uke 19 2016 - Uke 20 2016Uke 20 2015 - Uke 20 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,715,764,4
Frosen laks50,17-2,626,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 320-28,7-22,7
Frosen laks200-30,1-60,6