241796_tabell_264874_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
241796_tabell_264874
statistikk
2016-05-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst hel laks.

Eksport av laksveke 17 2016

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2016Endring i prosent
Uke 16 2016 - Uke 17 2016Uke 17 2015 - Uke 17 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,65-1,547,9
Frosen laks56,242,930,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 4251,7-4,0
Frosen laks337-6,1-27,2