217697_tabell_241236_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217697_tabell_241236
statistikk
2015-09-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 39 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 39 2015Endring i prosent
Uke 38 2015 - Uke 39 2015Uke 39 2014 - Uke 39 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,39-2,814,0
Fryst laks39,50-7,9-1,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 914-0,810,3
Fryst laks62379,0-41,1