217743_tabell_237695_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217743_tabell_237695
statistikk
2015-08-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 34 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 34 2015Endring i prosent
Uke 33 2015 - Uke 34 2015Uke 34 2014 - Uke 34 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,74-10,519,4
Fryst laks42,69-2,57,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 9717,41,5
Fryst laks42914,7-55,6