217737_tabell_235359_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217737_tabell_235359
statistikk
2015-08-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 31 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 31 2015Endring i prosent
Uke 30 2015 - Uke 31 2015Uke 31 2014 - Uke 31 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,63-1,321,0
Fryst laks45,638,95,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 878-9,1-10,1
Fryst laks225-41,4-49,7