198938_tabell_232399_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198938_tabell_232399
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 25 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2015Endring i prosent
Uke 24 2015 - Uke 25 2015Uke 25 2014 - Uke 25 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,692,817,1
Fryst laks38,64-4,3-0,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 036-7,4-7,3
Fryst laks447-31,5-44,1