198932_tabell_229684_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198932_tabell_229684
statistikk
2015-06-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 22 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 22 2015Endring i prosent
Uke 21 2015 - Uke 22 2015Uke 22 2014 - Uke 22 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,92-1,9-2,3
Fryst laks40,63-1,2-6,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 364-10,113,3
Fryst laks4607,5-26,2