198910_tabell_220050_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198910_tabell_220050
statistikk
2015-03-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 9 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2015Endring i prosent
Uke 8 2015 - Uke 9 2015Uke 9 2014 - Uke 9 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,10-6,4-16,2
Fryst laks45,61-3,0-4,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 1731,91,3
Fryst laks514-13,581,0