198954_tabell_218836_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198954_tabell_218836
statistikk
2015-02-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 7 2015

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 7 2015Endring i prosent
Uke 6 2015 - Uke 7 2015Uke 7 2014 - Uke 7 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,783,1-9,4
Fryst laks46,642,61,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 634-0,410,9
Fryst laks557-13,840,3