154711_tabell_212219_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154711_tabell_212219
statistikk
2014-12-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 50 2014

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2014Endring i prosent
Uke 49 2014 - Uke 50 2014Uke 50 2013 - Uke 50 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,843,4-3,6
Fryst laks44,483,36,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 2105,1-10,2
Fryst laks79033,97,0