154701_tabell_205376_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154701_tabell_205376
statistikk
2014-11-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false

Eksport av laksveke 45 2014

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 45 2014Endring i prosent
Uke 44 2014 - Uke 45 2014Uke 45 2013 - Uke 45 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,611,5-2,3
Fryst laks39,01-7,7-3,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 848-5,7-5,1
Fryst laks8608,6-23,3